Joan Vicent Castell

Joan Vicent Castell
Nascut el 31 de març del 1968 a Tortosa, Catalunya

Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Investigador al Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques (LAB)


Joan Vicent Castell és Enginyer Superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya on també va cursar estudis d’Enginyeria Tècnica en Equips Electrònics.

Actualment és Professor Titular i investigador en l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, dintre de la Secció Departamental de Teoria del Senyal i Comunicacions, de la qual n’és el cap.

Anteriorment ha estat treballant a diverses empreses com a dissenyador de circuits electrònics i sistemes làser.

Dintre de la UPC ha col•laborat activament en la configuració del pla d’estudis d’Enginyeria de Telecomunicació, dissenyant vàries assignatures troncals i optatives.

Les seves àrees d’expertesa son les comunicacions inalàmbriques, per cable i per fibra òptica, els circuits i sistemes d’alta freqüència i les interferències electromagnètiques. També aporta al grup la seva expertesa en el disseny “hardware” de circuits i sistemes electrònics.

Projectes Publicacions