Cristina Álvarez Baquerizo

Nascuda a Madrid el 1956.

Llicenciada en Dret per la Universidad Complutense de Madrid, exerceix d’advocada des de 1980, amb dedicació exclusiva al Dret Ambiental des de 1982.

Ha sigut assessora jurídica per entitats de conservació de la natura, i des de 1995 fins a 2006, Directora associada de la oficina espanyola del IEEP (Institute for European Environmental Policy).

La seva especialitat en el Dret Ambiental és el dret comunitari, en particular, referit a la Conservació de la Biodiversitat i l’Avaluació de l’Impacte Ambiental.

Ha assessorat l’exercici d’accions legals per part d’entitats com SEO/BirdLife i altres entitats de conservació. Ha desenvolupat projectes d’investigació i millora normativa per les administracions públiques estatals i europees (Comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu, Comissió de Medi Ambient del Congrés Espanyol). També desenvolupa activitats docents esporàdiques per entitats i institucions vinculades a la conservació de la natura (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil SEPRONA, Agents Forestals), o entitats científiques i d’investigació (Museo Nacional de Ciencias Naturales, Col•legis d’advocats, i les Universitats de Salamanca, el País Basc o l’Autònoma de Madrid entre d’altres).
Projectes Publicacions