Steffen De Vreese

Steffen De Vreese va obtenir el grau de Màster de Ciències Veterinàries a la Universitat de Gant (Bèlgica), on va estudiar l'anatomia dels mecanismes de producció i recepció del so dels cetacis. El seu interès pel vincle entre morfologia i acústica el va portar a LAB el 2014. Aquí, va continuar els seus estudis i investigacions i es va involucrar en diversos projectes incloent l'estudi dels efectes del soroll sobre la vida aquàtica i l'anàlisi acústica, entre d'altres. Actualment està realitzant un doctorat sobre "el sistema nerviós perifèric en caps odontocete" morfologia i patologia relacionada amb les vies acústiques´, en un programa conjunt amb el Departament de Biomedicina Comparada i Ciències dels Aliments de la Universitat de Pàdua.
Projectes Publicacions