Publicacions Llibres Pòsters Exposicions orals Altres

Llistat d'altres:


André, M., De Vreese, S., Degollada, E., Erbs, F., Houégnigan, L., Solsona, A., van der Schaar, M.
2016 Survey - Acoustic report
Internal report Edmaktub, 2016